"/> Výhercovia hry o 10 stolných lámp Ecru :: Tarsago Slovensko

Výhercovia hry o 10 stolných lámp Ecru

Výhercovia hry o 10 stolných lámp Ecruu v hodnote 35 €

Soutěž o 10 stolných lámp Ecru v hodnote 35 €/kus prebiehala od 11. 3. 2021 do 1. 4. 2021. Žrebovanie sa uskutočnilo 29. 4. 2021 a konalo sa automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 10x stolná lampa Ecru v hodnote 35 €

Žrebovanie sa konalo: 29. 4. 2021

Výhercovia hry:
L. Horvath (zákaznícke číslo: 765111610)
J. Leško (zákaznícke číslo: 748821418)
G. Ondrejovičová (zákaznícke číslo: 701960211)
J. Choma (zákaznícke číslo: 706229513)
P. Janík (zákaznícke číslo: 000506004)
F. Čepanová (zákaznícke číslo: 394848418)
A. Pajong (zákaznické číslo: 664439005)
J. PÖS (zákaznícke číslo: 419006018)
M. Malá (zákaznícke číslo: 256591114)
A. Papíková (zákaznícke číslo: 608430318)

Šťastným výhercom srdečne blahoželáme!