"/> Výherca hry o Zlatú odmenu :: Tarsago Slovensko

Výherca hry o Zlatú odmenu

Hra o Zlatú odmenu prebiehala od 1. 6. 2020 do 27. 1. 2021. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 2. 2021 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: hodnota nákupu

Žrebovanie prebehlo dňa: 17. 2. 2021

Výherca: Jaroslav Knap
Zákaznícke číslo: 296965161/C

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!